Giải pháp API từ FX Junction

Sử dụng API back-end của chúng tôi để xây dựng nền tảng giao dịch xã hội hoặc Fintech riêng của bạn

FX Junction là nền tảng mạng xã hội hàng đầu dành cho các nhà giao dịch MetaTrader 4 và MetaTrader 5 hoạt động từ năm 2011.

Tận dụng chức năng cốt lõi đã thử và đã thử nghiệm của chúng tôi và tích hợp vào ứng dụng của bạn

Hoàn toàn kiểm soát việc phát triển ứng dụng của bạn và thuê ngoài cho chúng tôi chức năng giao dịch sao chép và tính toán thống kê bằng cách sử dụng các lệnh gọi API REST đơn giản

copy API

AutoCopy giao dịch giữa 2 hoặc nhiều tài khoản MetaTrader trong thời gian gần như thực:

  • Kết nối các tài khoản của bạn
  • Chọn mô hình phí (theo lô, theo giao dịch hoặc đăng ký hàng tháng)
  • Đặt thông số AutoCopy (kích thước lô, số lượng giao dịch sao chép tối đa, v.v.)
  • Bật / tắt

stats API

Truy xuất dữ liệu giao dịch và thống kê hiệu suất của tài khoản MetaTrader:

  • Kết nối các tài khoản của bạn
  • Truy xuất số liệu thống kê về giao dịch và hiệu suất của tài khoản
  • Truy xuất toàn bộ biểu đồ hiệu suất và dữ liệu chuỗi thời gian

Tải xuống Tài liệu giới thiệu các giải pháp API của chúng tôi


Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để nhận thêm thông tin về Giải pháp API của chúng tôi