FX Junction - Cảnh báo rủi ro

Các sản phẩm Margin FX và CFD được coi là các sản phẩm đầu cơ có đòn bẩy cao và mang rủi ro mất vốn lớn hơn đáng kể so với các khoản đầu tư không có hộp số, chẳng hạn như cổ phiếu. Bạn không nên đầu tư vào các sản phẩm Margin FX hoặc CFD trừ khi bạn hiểu đúng bản chất của các sản phẩm Margin FX và CFD, đồng thời cảm thấy thoải mái với những rủi ro tương ứng. Bạn nên nhận được lời khuyên về tài chính, pháp lý, thuế và các tư vấn chuyên môn khác trước khi tham gia giao dịch Margin FX hoặc CFD để đảm bảo điều này phù hợp với mục tiêu, nhu cầu và hoàn cảnh của bạn.


Không có lời khuyên

Mọi ý kiến ​​được cung cấp bởi FX Junction (bao gồm cả trang web và đại diện của nó) về bản chất là chung chung và không tính đến hoàn cảnh tài chính của bạn. Trước khi đưa ra quyết định đầu tư dựa trên những điều trên, bạn cần cân nhắc xem lời khuyên đó có phù hợp với hoàn cảnh tài chính cá nhân của mình hay không. Điều này có thể có nghĩa là bạn tìm kiếm lời khuyên cá nhân từ một đại diện được ủy quyền cung cấp lời khuyên cá nhân.


Rủi ro giao dịch trên Internet

Bạn phải chịu trách nhiệm cung cấp và duy trì các phương tiện để truy cập vào sàn giao dịch điện tử, có thể bao gồm nhưng không giới hạn máy tính cá nhân, modem và điện thoại hoặc đường dây truy cập khác. Mặc dù Internet và World Wide Web nói chung là đáng tin cậy, nhưng các sự cố kỹ thuật hoặc các điều kiện khác có thể làm chậm trễ hoặc ngăn cản việc truy cập vào đó. Nếu bạn không thể truy cập internet và do đó, trang web FX Junction, điều đó có nghĩa là bạn có thể không thể sao chép hoặc Tự động sao chép (hoặc đóng) giao dịch từ một thành viên FX Junction khi muốn và kết quả là bạn có thể bị thua lỗ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các lỗi giao tiếp, sai lệch hoặc chậm trễ khi giao dịch qua internet.

Cơ sở Nỗ lực Tốt nhất

FX Junction cố gắng đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt nhất trên trang web của mình; tuy nhiên, thỉnh thoảng có thể có các trường hợp dịch vụ (hoặc một phần của dịch vụ) ngừng hoạt động do các vấn đề kỹ thuật, ngăn cản toàn bộ chức năng của dịch vụ đối với người dùng. Điều này có thể dẫn đến việc bạn không thể sao chép hoặc Tự động sao chép (hoặc đóng) giao dịch từ một thành viên FX Junction khi muốn và kết quả là bạn có thể bị lỗ. Bạn đồng ý rằng trong mọi trường hợp, bạn không nên giữ FX Junction phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với những sự cố như vậy hoặc dẫn đến tổn thất tiền tệ tiềm năng hoặc đã nhận ra.

Đòn bẩy

Mức độ đòn bẩy cao có thể đạt được trong giao dịch các hợp đồng Margin FX vì các yêu cầu về Số tiền ký quỹ nhỏ có thể chống lại bạn cũng như cho bạn. Việc sử dụng đòn bẩy có thể dẫn đến thua lỗ lớn cũng như lãi lớn. Tác động của đòn bẩy là ngay cả một biến động nhỏ trên thị trường cũng có thể có nghĩa là thu được lợi nhuận đáng kể khi những biến động này có lợi cho bạn, nhưng điều đó cũng có thể có nghĩa là tổn thất đáng kể nếu biến động đó gây bất lợi cho bạn.

Sự biến động của thị trường

Thị trường tiền tệ ngoại hối chịu nhiều ảnh hưởng có thể dẫn đến biến động tiền tệ nhanh chóng và phản ánh các sự kiện không lường trước được hoặc các điều kiện thay đổi với hậu quả tất yếu là sự biến động của thị trường. Do mức độ biến động tiềm ẩn trên thị trường ngoại hối, do đó, bạn nên theo dõi chặt chẽ các vị trí của mình với nhà môi giới của mình mọi lúc. Thị trường ngoại hối biến động mạnh và rất khó dự đoán. Do sự biến động như vậy, ngoài mức chênh lệch mà nhà môi giới của bạn thêm vào tất cả các tính toán và báo giá, không có hợp đồng Margin FX nào như vậy do nhà môi giới của bạn hoặc bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ tài chính nào khác cung cấp, có thể được coi là giao dịch an toàn. Tất cả các Phái sinh đều liên quan đến rủi ro và không có chiến lược giao dịch nào có thể loại bỏ nó. Bạn có thể mất tất cả Số tiền ký quỹ ban đầu mà bạn ký quỹ để thiết lập hoặc duy trì Vị ​​thế ngoại hối ký quỹ. Trong trường hợp bạn đang suy đoán, chúng tôi khuyên bạn không nên mạo hiểm với số vốn nhiều hơn khả năng bị mất. Một nguyên tắc chung tốt là không bao giờ đầu cơ bằng tiền, nếu bị mất, sẽ làm thay đổi mức sống của bạn.